องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 16 ก.ย. 2565 ]11
2 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 21 มิ.ย. 2565 ]73
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 21 มิ.ย. 2565 ]72
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 21 มิ.ย. 2565 ]63
5 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน [ 21 มิ.ย. 2565 ]67
6 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 26 พ.ค. 2565 ]53
7 ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 26 พ.ค. 2565 ]43
8 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 26 พ.ค. 2565 ]37
9 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งเชิดชูเกียรติบุคคลในการดำเนินกิจการการปรพฤติตน ปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ [ 26 พ.ค. 2565 ]45
10 มาตรการแนวทาง/คู่มือจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริต [ 26 พ.ค. 2565 ]45
11 ประกาศใช้แผนป้องกันการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 26 พ.ค. 2565 ]37
12 ประกาศ เรื่องการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น [ 30 มี.ค. 2565 ]62
13 ประกาศ เรื่องการจัดททำราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินรอบบ่อขยะ บ้านหนองสรวงหมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น [ 23 มี.ค. 2565 ]73
14 ประกาศ เรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น [ 10 มี.ค. 2565 ]65
15 ประกาศเรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 [ 9 มี.ค. 2565 ]78
16 บัญชีรายชื่อผุ้สมัครรับเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ แล ๑๓ [ 29 ต.ค. 2564 ]80
17 บัญชีรายชื่อผุ้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง [ 29 ต.ค. 2564 ]64
18 คุณสมบัติและลักษณะต้องในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 29 ต.ค. 2564 ]60
19 เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง [ 29 ต.ค. 2564 ]66
20 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเกี่ยวกับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 12 ต.ค. 2564 ]66
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11