องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 17 ก.พ. 2560 ]139
2 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 17 ก.พ. 2560 ]14
3 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 17 ก.พ. 2560 ]13
4 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 - บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 17 ก.พ. 2560 ]13
5 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล [ 14 ก.พ. 2560 ]15
6 ปรระกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 2 ก.พ. 2560 ]15
7 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 2 ก.พ. 2560 ]14
8 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2- บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 2 ก.พ. 2560 ]13
9 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 - บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 2 ก.พ. 2560 ]14
10 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนลูกรัง บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 20 ม.ค. 2560 ]16
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19