องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิมเติม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2562