องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :: www.dongkeng.go.th
 
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
 
   
     
 
 
 
 

 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านรักษาศีล 5 "  
     อำเภอหนองสองห้องร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านรักษาศีล 5 " วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ วัดชัยศรี บ้านดงเค็ง ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความสมัคคี และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธี ...

 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. อ.ห้องสองห้อง  
     สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบล และเครือข่าย ทสม.จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณป่าชุมชนโคกหนองพลวง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าภายในชุมชนและกิจกรรมการการทดลองปลูกเห็ด โดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก...


ข่าวเด่น

คมนาคม ชง คสช. ตั้งกก.ระดับชาติ กำหนดราคาตั๋วร่วม--- วันนี้ 10:36 ---

สัญญาณดี ?ลูกยางสาว? เลือดใหม่พร้อมรับไม้ต่อ

ตร.เฟอร์กูสันยิงดับหนุ่มผิวดำคนที่สอง

ข่าวการเมือง

คมนาคม ชง คสช. ตั้งกก.ระดับชาติ กำหนดราคาตั๋วร่วม--- วันนี้ 10:36 ---

แผนลงทุน คสช.

บอร์ดรฟท. ไฟเขียวจัดซื้อโบกี้ขนสินค้า 308 คัน--- วันนี้ 09:39 ---

ข่าวเศรษฐกิจ

เปิดตัวยิ่งใหญ่ เอส เอฟ ซีเนม่าซิตี้ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายาขนทัพดารา-...

แนะ SPDR ถือทองเพิ่มขึ้น 1.50 ตัน

ยึดทองแท่ง150บาท รองผกก.ยานรก