องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

    รายละเอียดข่าว

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2562