องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประกาศแผนพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]192
2 ปรกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2560 ]185
3 ประกาศราคากลางโครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 27 ก.ค. 2560 ]187
4 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 19 ก.ค. 2560 ]186
5 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 6 ก.ค. 2560 ]221
6 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกทางเข้าบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 28 มิ.ย. 2560 ]205
7 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 30 พ.ค. 2560 ]203
8 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม แสดงความโปร่งใสในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 30 พ.ค. 2560 ]204
9 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในบ่อขยะ บ้าหนองสรวง หมู่ที่ 11 [ 25 พ.ค. 2560 ]214
10 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการงานขุดบ่อและฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.จอนแก่น [ 25 พ.ค. 2560 ]212
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19