องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติผู้มารับบริการทั่วไป [ 9 ต.ค. 2561 ]11
2 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 [ 20 ก.ย. 2561 ]21
3 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12- บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 [ 17 ก.ย. 2561 ]20
4 ประเรื่อง ประกาศแผนพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ก.ย. 2561 ]11
5 สถิติผู้มารับบริการทั่วไป [ 9 ก.ย. 2561 ]22
6 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 [ 5 ก.ย. 2561 ]23
7 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 [ 5 ก.ย. 2561 ]20
8 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 [ 5 ก.ย. 2561 ]12
9 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปราม ๖๑-๖๔ [ 10 มิ.ย. 2561 ]21
10 ประกาศ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 13 ก.พ. 2561 ]19
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20