องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 [ 7 มี.ค. 2562 ]162
2 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]74
3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิมเติม [ 1 ม.ค. 2562 ]190
4 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 [ 20 ก.ย. 2561 ]172
5 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12- บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 [ 17 ก.ย. 2561 ]492
6 สถิติผู้มารับบริการทั่วไป [ 9 ก.ย. 2561 ]195
7 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 [ 5 ก.ย. 2561 ]174
8 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 [ 5 ก.ย. 2561 ]184
9 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปราม ๖๑-๖๔ [ 10 มิ.ย. 2561 ]64
10 ประกาศ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 13 ก.พ. 2561 ]172
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19