องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการปลูกต้นไม้ [ 5 มิ.ย. 2562 ]21
2 ช่องทางการร้องเรียน [ 5 มิ.ย. 2562 ]21
3 ผู้รับชอบในการดำเนินการเรื่องเรียน [ 5 มิ.ย. 2562 ]20
4 โครงการคุณธรรมและจริยะธรรม [ 5 มิ.ย. 2562 ]21
5 ข้อมูลการติดต่อ [ 18 พ.ค. 2562 ]22
6 ช่องทางการตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) [ 14 พ.ค. 2562 ]20
7 ช่องทางการตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 14 พ.ค. 2562 ]20
8 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 [ 7 มี.ค. 2562 ]19
9 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]20
10 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิมเติม [ 1 ม.ค. 2562 ]20
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20