องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 ]14
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2562 ]14
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 11 มิ.ย. 2562 ]16
4 โครงการปลูกต้นไม้ [ 5 มิ.ย. 2562 ]14
5 ช่องทางการร้องเรียน [ 5 มิ.ย. 2562 ]13
6 ผู้รับชอบในการดำเนินการเรื่องเรียน [ 5 มิ.ย. 2562 ]13
7 โครงการคุณธรรมและจริยะธรรม [ 5 มิ.ย. 2562 ]13
8 ข้อมูลการติดต่อ [ 18 พ.ค. 2562 ]16
9 ช่องทางการตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) [ 14 พ.ค. 2562 ]13
10 ช่องทางการตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 14 พ.ค. 2562 ]15
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19