องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อำนาจหน้าที่ [ 15 มิ.ย. 2562 ]13
2 การมีสาวนร่วมของผู้บริหาร [ 15 มิ.ย. 2562 ]14
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 มิ.ย. 2562 ]13
4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 มิ.ย. 2562 ]14
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2562 ]15
6 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2562 ]13
7 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 12 มิ.ย. 2562 ]14
8 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2562 ]14
9 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2562 ]15
10 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 12 มิ.ย. 2562 ]14
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19