องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 E-service [ 10 มิ.ย. 2563 ]15
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]14
3 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]224
4 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]16
5 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 10 มิ.ย. 2563 ]13
6 การรมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 10 มิ.ย. 2563 ]13
7 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]15
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปา่งใสภายในหน่วยงาน [ 10 มิ.ย. 2563 ]14
9 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 10 มิ.ย. 2563 ]14
10 หนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกตอบแบบITA [ 10 มิ.ย. 2563 ]15
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19