องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]14
2 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558 [ 26 ต.ค. 2558 ]15
3 ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 [ 15 ต.ค. 2558 ]15
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 29 ก.ย. 2558 ]14
5 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 29 ก.ค. 2558 ]16
6 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 12 [ 29 ก.ค. 2558 ]13
7 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 [ 29 ก.ค. 2558 ]16
8 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 [ 21 ก.ค. 2558 ]15
9 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 21 ก.ค. 2558 ]19
10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]16
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19