องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู๋ที่ 13 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 3 มี.ค. 2559 ]20
2 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 26 ก.พ. 2559 ]16
3 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 26 ก.พ. 2559 ]14
4 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 - บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 24 ก.พ. 2559 ]15
5 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 24 ก.พ. 2559 ]15
6 ข้อมูลผู้เสียภาษี ประจำปี 2559 [ 15 ธ.ค. 2558 ]16
7 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling [ 9 ธ.ค. 2558 ]16
8 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete [ 1 ธ.ค. 2558 ]15
9 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling [ 30 พ.ย. 2558 ]16
10 ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 พ.ย. 2558 ]14
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19