องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 12 ก.ย. 2559 ]229
2 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 12 ก.ย. 2559 ]212
3 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 22 มิ.ย. 2559 ]242
4 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6- บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 เม.ย. 2559 ]217
5 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 เม.ย. 2559 ]238
6 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 เม.ย. 2559 ]204
7 ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 [ 5 เม.ย. 2559 ]184
8 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 30 มี.ค. 2559 ]201
9 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 30 มี.ค. 2559 ]203
10 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6- สายบ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 30 มี.ค. 2559 ]205
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19