องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11- บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2559 ]38
2 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโกรก หมู่ที่ 10 - บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2559 ]15
3 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 16 ธ.ค. 2559 ]14
4 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 - บ้นนหนองบะยาว หมู่ที่ 2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 8 ธ.ค. 2559 ]13
5 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 8 ธ.ค. 2559 ]14
6 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 11 พ.ย. 2559 ]13
7 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2559 ]13
8 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2559 ]14
9 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการทาสีอาคารที่ทำการ อบต.ดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 16 ก.ย. 2559 ]15
10 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 12 ก.ย. 2559 ]14
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19