องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]17
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ก.ย. 2563 ]18
3 นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 13 ก.ค. 2563 ]17
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ62 [ 13 ก.ค. 2563 ]18
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปา่งใสภายในหน่วยงาน [ 13 ก.ค. 2563 ]15
6 ช่องทางการตอบแบบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]17
7 ข้อมูลการติดต่ออบต.ดงเค็ง [ 10 มิ.ย. 2563 ]16
8 ช่องทางการตอบแบบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]16
9 ช่องทางการตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 10 มิ.ย. 2563 ]16
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 10 มิ.ย. 2563 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19