องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]66
2 รายงานงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]70
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 10 มิ.ย. 2563 ]66
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]65
5 แบบรายงานผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 [ 15 ต.ค. 2561 ]68
6 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]74
7 รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]67
8 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 16 พ.ย. 2557 ]65
9 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2557 [ 16 พ.ย. 2557 ]61