องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลดงเค็ง มีกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปล่อยปลากินลูกน้ำ
2020-10-08
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-23
2020-09-15
2019-09-23
2019-09-19
2019-09-17
2019-07-26
2018-10-09