องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 


โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2557


อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตามโครงการอำเภ-อยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2557 วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น