องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่า 12 สิงหา มหาราชินี


องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ได้จัดทำโครงการปลูกป่า 12 สิงหา มหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกิยรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ วัดทางพาด ตำบลดงเค็ง