องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลดงเค็ง มีกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปล่อยปลากินลูกน้ำ