องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาลวดลายและเทคนิค การทอผ้าไหมไทยพื้นบ้าน