องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ดูแลคนพิการ


งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง