องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(เตรียมความพร้อมเพี่อเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ) ตำบลดงเค็ง ประจำปี พ.ศ.2562


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ วัดชัยศรี บ้านดงเค็ง 23 กันยายน 2562