องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านดงเค็ง


องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านดงเค็ง