วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ต.ค. 2565
จ้างงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) เป็นเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ 2565 ของ อบต. ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานหนองละเลิงเค็ง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและแมว โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบัา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-8139 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่่อมแซมทางระบายน้ำโดยลงท่อระบายน้ำ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง