องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 12 มิ.ย. 2562 ]158
2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 12 มิ.ย. 2562 ]176
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 12 มิ.ย. 2562 ]178
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร [ 12 มิ.ย. 2562 ]155
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลปรโยชน์ส่วนรวม [ 12 มิ.ย. 2562 ]162
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 12 มิ.ย. 2562 ]160
7 การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร [ 12 มิ.ย. 2562 ]159
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 12 มิ.ย. 2562 ]140
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 12 มิ.ย. 2562 ]171
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 11 มิ.ย. 2562 ]160
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19