องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 24 มี.ค. 2559 ]14
2 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 21 มี.ค. 2559 ]16
3 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 16 มี.ค. 2559 ]16
4 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 16 มี.ค. 2559 ]13
5 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 15 มี.ค. 2559 ]17
6 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 14 มี.ค. 2559 ]16
7 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 - บ้านหนองสรวง หมู๋ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 11 มี.ค. 2559 ]15
8 ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบร็อค ศูนย์เด็กเล็ก ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 10 มี.ค. 2559 ]17
9 ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์เด็กเล็ก ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 10 มี.ค. 2559 ]16
10 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 3 มี.ค. 2559 ]16
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19